Seks idrettshelter fra Fosen fikk velfortjent heder

Flere ildsjeler fra Fosen mottok pris da Idrettens hederskveld ble arrangert på Royal Garden i trønderhovedstaden.

Åfjordingen Ingen Karen Grøtting var ikke til stede da prisen ble utdelt. Familien mottok prisen på hennes vegne fra Åfjord-ordfører Vibeke Stjern.  Foto: Viggo Raju Jakobsen, Globetrotter event & artist as

Sport

Hvem er det som gjør den lille forskjellen og gjør det lille ekstra; de som ofte er pådrivere og aldri gir opp å få til ting; de som ofte er vanskelige å få takket på en ordentlig måte fordi de skyr rampelyset?

Det er ildsjelene i norsk idrett.

Hederskveld

Denne helga fikk seks ildsjeler fra Fosen sin velfortjente oppmerksomhet da sørtrøndersk idrett møttes til hederskveld på Royal Garden i Trondheim.

Årets idrettskveld ble den siste i dagens form, ettersom de to trønderske idrettskretsene slås sammen fra og med 1. jaunuar 2018.

– Det er folket som nominerer kandidater, og idrettsrådene som bestemmer hvem som tildeles prisene. Dette var den åttende gangen Sør-Trøndelag Idrettskrets arrangerte denne begivenheten, men den siste i dagens form. Men vi håper jo at denne tradisjonen også vil fortsette i den nye Trøndelag Idrettskrets, sier Robert Olsvik, i Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Midt i blinken

Fra Ørland kommune ble skytenestor Helge Olden hedret.

Helge Olden var på reise i USA da prisen ble utdelt.  Foto: Facebook/helge.olden

I begrunnelsen står det at:

«Helge Olden er en av veteranene i Ørland Pistolklubb. Helge har bekledd en rekke verv i den svært aktive klubben. Han har bidratt til at klubben i dag både har mange aktive skyttere som hevder seg i konkurransesammenheng, at klubben har tidsmessige anlegg og utmerker seg som en svært dyktig og aktiv arrangør av store stevner og mesterskap.

I tillegg er Helge Olden en god støttespiller for hele idrettsmiljøet i kommunen. Som avdelingsingeniør i Ørland kommune er Helge gjerne den som både får spørsmål og har svar på stående fot når representanter for ulike idrettslag har spørsmål av teknisk karakter. På dette området er Helge Olden å betrakte som et vandrende leksikon.»

Viggo Olden (til høyre) mottok hedersprisen på vegen av faren, Viggo. Tom Myrvold delte ut prisen.  Foto: Viggo Raju Jakobsen, Globetrotter event & artist as

Olden var på reise i USA da prisen ble utdelt. Dermed var det sønnen Viggo Olden som mottok prisen på vegne av faren.

Grenda først

For Roan kommune ble Magne Ugedal hedret for sin innsats i Roan grendelag. Prisen fikk han fordi:

«Magne var med på starten i grendelaget og var første leder. Formålet var å få til veilys i grenda og det ble det. Siden har det ballet på seg med fotballbane, nærmiljøanlegg og klubbhus som barn og ungdom bruker hver dag. På våren i år var siste tilskudd på plass, en maxi-gapahuk. Der har laget arrangert familiekvelder med godt oppmøte.

Magne Ugedal og Roan-ordfører Einar Eian (til høyre).  Foto: Viggo Raju Jakobsen, Globetrotter event & artist as

Aktivitetene har blant annet vært skotthyll og gamle ringleker fra Magnes barndom. Denne voksne karen sier at medlemmene er utrolig dyktige og innsatsvillige, han bare organiserer og skaffer penger. Det ser lyst ut, for nå holder de på med veilys fra Vika utover til Eian.»

Høyt og lavt

«Høyt og lavt, tidlig og sent, alltid tilgjengelig, alltid et «ja» om det skal tapes en ankel eller bakes en kake til kiosksalg!»

Slik innledes begrunnelsen for at Inger Karen Grøtting fra Åfjord IL hedres som «årets ildsjel».

«Inger Karen Grøtting har en veldig tilstedeværelse, og evne til å se hver enkelt spiller; ikke bare innen håndball men også på fotballbanen. Inger Karen er tydelig og klar i sine tilbakemeldinger, og sier ofte til alle: «har du med barn i idretten må du stille opp!

Inger Karen Grøtting var, skal man tro banneret, i Malawi mens overrekkelsen pågikk.  Foto: Privat

Hun har i mange år bidratt for Åfjord IL som spiller, lagleder, trener, styremedlem, spillerutvikler, materialforvalter, psykolog og lege. Når hun i tillegg er utdannet fysioterapeut og er god til å selge vaffel, så får vi en komplett ildsjel både på og utafor banen.

Sportslig har hun selv vunnet NM flere ganger med Byåsens veteranlag og spilt EM-finale i veteranhandball. Hun spiller selv fortsatt aktivt på Åfjords damelag i 4. divisjon, og er en nøkkelperson med masse erfaring som gir trygghet i laget. Imidlertid er det hennes blide ansikt, enorme engasjement og positivitet i klubben som gjør at hun blir lagt merke til, og at absolutt alle har et forhold til Inger Karen! Hun er ei enestående ildsjel!»

Fører generasjoner sammen

Idrettsrådet i Bjugn peker på ildsjelens evne til å motivere, rettlede og se unge spillere på en positiv, rettferdig og konstruktiv måte, heter den i begrunnelsen.

«Andreas Søraker hedres som årets ildsjel med bakgrunn i hans mangeårige deltakelse som frivillig trener i klubbfotballen.

Søraker har over langt tid bidratt til å opprettholde, samt utvikle klubbfotballen i FK Fosen og i Fosen-regionen. Hans sunne holdninger og verdier i det daglige arbeidet har ført klubbens barn, ungdom og voksne sammen. Gjennom dette har han bidratt til en positiv ivaretakelse av fysisk aktivitet gjennom trening og trivsel, kombinert med sosial utvikling av barn og unge.

Søraker har gladelig delt av sine kunnskaper tilknyttet egne erfaringer rundt toppfotball. Dette har han kombinert med stor innsats rundt breddefotballen, hvor hans bidrag til opprettholdelse av klubbfotballen og lagspill de siste tretti årene har vært meget viktig.
Søraker er en av få trenere som ikke har egne barn deltakende i fotballen, men til tross for dette, vier han fortsatt all sin tid til å støtte opp under arbeide tilknyttet klubbfotballen.»

Svarer aldri «nei»

Ettersom Osen-ildsjel Janne Kristin Osen var forhindret fra å møte til hederskvelden, var heller ikke Osen kommune, ved ordfører John Einar Høvik, representert. Ildsjelen ble nominert av Ole Asbjørn Loeng, på vegne av Osens idrettsråd.

– Hun sier aldri «nei» når hun blir spurt. Hun har vært et samlingspunkt for alle idretter i hele kommunen. Det er flott for idrettslaget at det er mange av de yngre som hedres for sin innsats. Vi trenger flere yngre krefter i idrettsstyrer og lederposisjoner, sier Loeng til Fosna-Folket.

– Janne var en aktiv løper i ungdommen helt til hun begynte å gå på skole, da var hun borte noen år. Så kom hun tilbake til Osen og ble leder for frivillighetsgruppa og allidrett, og det har hun holdt på med i mange år.

«Janne Kristin tildeles prisen for sitt mangeårige engasjement for idretten i Osen. Hun er en ekte ildsjel, et forbilde og inspirator for mange. Alltid blid, engasjert og pliktoppfyllende. Hun har ikke minst bidratt til å øke interessen og gleden for fysisk aktivitet blant barn og unge gjennom sin mangeårige innsats innen allidretten i Osen. Kort sagt en verdig vinner av prisen som Årets Ildsjel 2017,» står det i begrunnelsen.

Fikk møte ordføreren

Ingmund Ringseth fra Skauga IL, i Rissa kommune, mottok ikke bare hederspris, han fikk også møte Rissa-ordfører Ove Vollan.

Årsaken til pris og ordførertreff, er over tretti års innsats i Skauga idrettslag:

«Ingmund har bidratt stort innen både fotball, friidrett og ski. Han har utallige timer med treninger som deltaker og likedan som trener. Han har etter vår mening ofret fritiden sin til de aktivitetene idrettslaget har stått for. Til og med nå når han har trukket seg ut av styre og stell, så stiller han opp uansett hva det måtte være.

Ingmund Ringseth fra Skauga IL mottok prisen fra Ove Vollan, ordfører i Rissa kommune.  Foto: Viggo Raju Jakobsen, Globetrotter event & artist as

Han har beriket idrettslaget med sin kunnskap innen nevnte avdelinger og løftet laget med sin stå-på-vilje. Han er nok en av de med flest timer inne i tråkkemaskina om vintrene,» skriver Egil Hammer i Rissa idrettsråd.»

Fosna-Folket gratulerer alle vinnere og ildsjeler!