Lyser ut ny anbudskonkurranse

Fosenlinjen usikker på om de vil delta i en ny runde

Norled AS betjener Brekstad - Valset med MF Ørland i dag. Det vil selskapet nå også gjøre for ubestemt tid framover. Foto: Terje Dybvik 

Bjørnar Grøntvedt. Foto: Snorre Berg 

Samferdsel

AtB har besluttet å avlyse anbudskonkurransen «Rutetransport Ferge 2015» . Bakgrunnen for avlysningen er Frostating lagmannsretts kjennelse av 17. mars 2014, som nedla forbud mot at AtB inngår kontrakt med Norled AS om fergedrift på strekningen Brekstad – Valset.

Dette framkommer i ei melding som AtB nå har sendt ut.

Rettskraftig dom


– AtB er ute av kontroll

Morten Ellefsen (FrP) er ikke nådig i sin kritikk av AtB etter alvorlig merforbruk og flere runder i rettsvesenet.

AtB bestemte seg for ikke å påanke kjennelsen i lagmannsretten. Den er derfor nå rettskraftig, og de synspunkter som lagmannsretten bygger sin kjennelse på, må legges til grunn for den videre håndteringen av konkurransen.

AtB kan etter nøye overveielser ikke se at lagmannsrettens kjennelse gir noe annet valg enn å avlyse konkurransen. Derfor blir konkurransen avlyst, opplyser AtB.


Nærmere endelig seier i kampen om ferjesamband

Frostating lagmannsrett mener det er sannsynlig at Fosenlinjen vil vinne en rettssak om å få drifte sambandet Brekstad-Valset.

Lagmannsretten bygger sin kjennelse på at AtB har begått to feil ved gjennomføringen av konkurransen knyttet til evalueringen av anbudet og brudd på anskaffelsesregelverket.

AtB har vurdert om det nå er mulig å avhjelpe de feil som lagmannsretten mener er begått, og kommet til at det ikke er mulig.

– Det eneste alternativet

– Det er uheldig og beklagelig for alle parter at vi må avlyse denne konkurransen, men slik situasjonen har blitt er dette det eneste alternativet vi har, og vi har både saklig grunn og plikt til å gjøre det, sier Janne Sollie, administrerende direktør i AtB. 

AtB vil nå jobbe med utlysning av ny konkurranse, og det er per i dag usikkert når denne lyses ut. Oppstart på det avlyste fergeanbudet skulle vært 1. januar 2015. Denne datoen vil nå bli forskjøvet.

I mellomtiden vil AtB sikre at det blir ferjedrift på strekningen inntil ny oppstartsdato er satt.

Fosenlinjen usikker

Administrerende direktør Bjørnar Grøntvedt i Fosenlinjen AS, selskapet som reagerte på AtB sin håndtering da Norled ble tildelt anbudet på Brekstad - Valet, sier det er for tidlig å si noe om de vil bli med på en ny anbudsrunde.

– Dette vil bli veldig spesielt i og med at alle anbud nå på forhånd er blottlagt med den runden som har vært. Det gjelder selvsagt for alle som var involvert, men det gjør dette ekstraordinært, medgir Grøntvedt overfor fosna-folket.no.

Bjørnar Grøntvedt ble gjort kjent med AtB sin beslutning om å avlyse konkurransen på tirsdag.