Bekymret for Hurtigruten

Krever at regjeringen straks finner en løsning med direkte kompensasjon

MS Nordnorge passerer hurtigrutevinkebalkongen på Sandviksberget i Osen. Foto: Anja Lothe Hepsø  

Samferdsel

Norsk sjømannsforbund Region Midt-Norge har avholdt sitt årsmøte, som denne gangen var lagt til Stjørdal. Under møtet ble det fattet en uttalelse hvor det blir uttrykt stor bekymring rundt driften av Hurtigruten.

Her er uttalelsen:

«Et enstemmig årsmøte i Norsk sjømannsforbund Region Midt-Norge ser med stor bekymring på innføring av økt arbeidsgiveravgift. De store endringene i rammebetingelsene for Hurtigruten og innenriksrederiene i landsdelen vil få dramatiske konsekvenser. Det vil føre til store reduserte tilbud til befolkningen og næringslivet.

I tillegg kjempes det om midler til veivedlikehold i de fra før anstrengte samferdselsbudsjetter i fylkene. Alle vet at dette umuliggjør en styrking av kollektivtilbudet i landsdelen.

Hurtigruten og innenriksfarten hardest rammet

Tallenes tale er klare:

Eksempelvis for Torghatten Nords vedkommende utgjør dette 100 millioner kroner

For Boreal Transport Nord, et sted mellom 50-60 millioner kroner.

For Hurtigruten, med sine 1 500 ansatte, fra 0 til 14,1 prosent økning i arbeidsgiveravgift. Da sier det seg selv at det fører til dramatiske kutt i samferdselstilbudet langs kysten.

Årsmøtet krever at regjeringen straks finner en løsning med direkte kompensasjon, ut fra faktiske kostnader per ansatt i alle rederier som blir berørt.»


Båter i leia april 2014

Mail: Redaksjonen@fosna-folket.no MMS: ff tips til 2399