Fylkesveien revet bort

Samferdsel

De store nedbørsmengdene natt til i dag lørdag, førte til at ansalgsvis tre - fire meter av fylkesveg 720  ved Berget i Skaugdalen ble revet helt bort - mellom Finlibakken i Skaugdalen og Bergmyran.

Vegvesenet, som fikk melding i to-tida i natt, har nå vakt på begge sider av rasstedet for at ingen uforvarende skal ferdes inn i området. Asfaltkantene ved der veien er borte henger i løse lufta.


Har du opplysninger / bilder / video?
TLF 72 51 57 00 | E-post: redaksjonen@fosna-folket.no
 

Dette betyr at veien melllom Olsøy og Bermyran/Verrabotn midtveis nå er helt sperret for all ferdsel.

- Hele veibanen har rett og slett rast ut. Omkjøringsmulighetene er enten fylkesvei 755 forbi Vanvikan og Leksvik eller fylkesvei 55 mot Åfjord og Malm, opplyste trafikkoperatør Pål Olufsen i Veitrafikksentralen tidlig i morges.

Det foreligger ingen mistanke om at noen veifarende ble tatt i raset.

Rundt 1500 kubikkmeter med masse er borte, og det vil ta lang tid å få ordnet veien igjen, opplyser Statens vegvesen.


Fylkesvei 720 stengt

Kjørebanen raste ut i Skaudalen.