Risikerer 1800 lastebiler dundrende hver dag

Lastebiler i lange køer?

I ytterste konsekvens kan det nesten bli 2000 lastebilpasseringer daglig gjennom dette boligfeltet. 

Herfra skal det transporteres inntil 900 lass knust stein per døgn. 

Samferdsel

I Ørland kommunes innspill til Forsvarsbygg sin konseptutvalgutredning (KVU) påpekes det en rekke prosjekt som er på gang knyttet opp mot utbyggingen av kampflybasen. Flytting av barneskolen på Hårberg, flytting av fergeleie på Brekstad, ny kai på Uthaug, økte fasiliteter på Ørland lufthavn er en liten del av det som Ørland kommune må ta stilling til i løpet av et par år.

Mengden av steinmasser som skal fraktes fra Ottersbo pukkverk til Ørland hovedflystasjon er med på å understreke aktiviteten i Ottersbo. Her framhever kommunen at det er nødvendig at massene ikke skal transporteres gjennom boligfeltet.

LES OGSÅ:
*

Gutt (6) gråt under hele bussturen

«Trygg skolevei, - AtB?» - et leserinnlegg av mamma til 1.-klassing.


*

Meningsløst å grave ned 100 hus

Leder i Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset, mener det er meningsløst å grave ned rundt 100 bolighus. -Ingen vet hva slags støybilde vi får om 20-30 år, sier Norset.


Dette har rådmann Snorre Glørstad skrevet om saken:

«På den 12 kilometer lange strekningen fra pukkverket til flystasjonen skal det transporteres inntil 900 lass knust stein per døgn. Lagt til grunn at det kjøres 15 timer per døgn vil det representere en bil annethvert minutt på strekningen. Dette vil representere en voldsom belastning på de som bor langs vegen og utgjøre en stor trafikksikkerhetsrisiko i perioder. Et annet spørsmål er hvor mye denne lastebiltrafikken vil legge av beslag på av vegkapasiteten for annen trafikk - altså framkommelighet for transport både knyttet til anlegget og til de fastboende».

LES OGSÅ:

Er det et dilemma i Ørland kommune?

Ni millioner i merforbruk i 2012 som må dekkes inn i 2014 og investeringsbehov i kø uten rom for en ytterligere økning av lånegjelden.

Samferdsel