Rissa og Åfjord prioriteres - Ørland og Bjugn står på vent

Utbedring av Rørvik fergekai, fv. 52 Åfjord og fosenpakke 1 og 2 får prioritet i tiden framover.

Fosenpakke 1 og 2 skal bygges og planlegges de kommende fire år. 

Er du enig i prioriteringene?
Du må velge et alternativ

Endre Rudolfsen og Frank Lien ved vegavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag. 

Samferdsel

Planene for hva som skal gjøres med fylkesvegene i Sør-Trøndelag de neste fire årene er nå klare. Handlingsprogrammet for samferdsel ble vedtatt i fylkestinget 01.11.2013.

– Planen er et godt grunnlag for hva vi skal gjøre i årene fremover. Den løser ikke alle utfordringene på fylkesvegnettet, men er et skritt i riktig retning. Omprioriteringer som ble gjort i politisk behandling er godt begrunnet og vi er allerede i gang med planer på noen av disse tiltakene. Det ligger inne mange bestillinger på planer. Her har vi en utfordring som vi nå vil ta fatt på, sier Eva Solvi, seksjonsleder ved vegavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag.

Tett samarbeid

I sommer ble selve transportplanen for Sør-Trøndelag fylke vedtatt i fylkestinget. Etter det har fylkeskommunen arbeidet fram handlingsprogrammet for de neste fire årene, med innspill fra Statens vegvesen. Denne gangen har det vært hovedrevisjon, noe som betyr at vi basert på høringsinnspill fra kommuner og andre interessenter har hatt en mer helhetlig gjennomgang av utfordringene vi står overfor på fylkesvegnettet.

LES OGSÅ:


SVV har utarbeidet prioriteringslister innenfor de ulike programområdene, hvilke investeringstiltak vi anbefaler at Sør-Trøndelag fylkeskommune gjør i de kommende 4 år og 10 år innenfor en gitt ramme (investeringstabell/handlingsprogram), i tillegg til innspill på fordeling av drifts- og vedlikeholdsbudsjettet for 2014.

Fylkespolitikerne har gjort enkelte omprioriteringer. Frank Lien og Endre Rudolfsen ved vegavdelingen i Statens vegvesen Sør-Trøndelag har koordinert og skrevet innspillet til handlingsprogrammet.

– Vi har fortløpende forankret og gjort avklaringer med vår seksjonsleder Eva Solvi. Vi opplever at Sør-Trøndelag fylkeskommune er fornøyde med vårt bidrag, sier Frank Lien.

– Sør-Trøndelag fylkeskommune har i stor grad tatt våre anbefalinger til følge, selv om det er noe avvikende på framstilling og anbefalte prosjekt, sier Lien.

I kommende fireårsperiode skal blant annet følgende prosjekt bygges og planlegges:

 • Laksevegen trinn 1
 • Fosenpakke 1 og 2
 • Fv. 30 Bones-Kjelden
 • Utredning av tiltak Knarrlagsund bru (fv. 384)
 • Utbedring av Rørvik fergekai (fv. 715)
 • Tunnellsikkerhetstiltak langs fv. 714 og belysning i Hitratunnelen
 • Gang- og sykkelveg: Forve bru og strekningen Forve-Torhus (fv. 65)

Følgende prosjekt ble politisk prioritert flyttet opp eller tatt inn ved behandling i fylkestinget:

 • Lund bru (fv. 30) (flyttet opp på prioritetslista)
 • Fv. 705 Stigamælan (flyttet opp på prioritetslista)
 • Fv. 231 Vestråtkrysset (flyttet opp på prioritetslista)
 • Fv. 802 (tatt inn)
 • Fv. 52 Åfjord (tatt inn)
 • Fv. 531 Gålåen, Røros (tatt inn)
 • Fv. 710 Ingdal – Orkanger (planlegging) (tatt inn)

LES OGSÅ:
*

Nekter å godta bompengeforslag

Fosningenes bompenger kan ende på rederi-konto


*

*

Gedigent anker rappa fra båtklubb

Brukte tyvene lastebil med kran?

Samferdsel