4 av 10 vurderer el-bil

Folk fra Sør-Trøndelag vurderer i større grad å skaffe seg el-bil enn resten av landet.

Illustrasjonsbilde. Aud og Svein Lilleengen på Ørlandet i sin el-bil. Arkivbilde. 

Samferdsel

Fylket hvor el-bil er minst aktuelt er Aust-Agder. 

Dataene fremkommer i en spørreundersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Statoil Fuel & Retail. 3000 respondenter har svart på undersøkelsen.

39 prosent fra Sør-Trøndelag sier de vurderer en el-bil ved neste bilkjøp. Landsgjennomsnittet ligger på 36%. Fylket hvor færrest ønsker seg el-bil er i Aust-Agder, her svarer kun 22% at el-bil er aktuelt. De viktigste faktorene i for valg av ny bil er likevel sikkerhet og økonomi.

- Slik det ser ut i dag kommer et fåtall av norske bilister til å hjelpe myndighetene i deres anstrengelser for å redusere utslippene i transportsektoren. Økonomi, sikkerhet og tidsbesparelser betyr mer enn å skåne miljøet, sier Anders Kleve Svela, produktsjef drivstoff hos Statoil Fuel & Retail Norge.

Gjennomgående gjennom alle fylker er effektiv og tidsbesparende de viktigste faktorene som vektlegges for valg av transportform. Åtte av 10 mener mer effektiv og tidsbesparende transport er det viktigste, og nesten like mange mener større valgfrihet i tilbudet er like viktig.  Sikkerhet og pris scorer også bedre enn mer miljøvennlighet.

- Det er interessant å se hvordan nordmenn  rangerer lavere drivstoffkostnader som viktigere enn utslipp. De fleste oppfyller ønsket om lavere drivstoffkostnader ved å kjøpe en bil med lavere forbruk. Med lavere forbruk får man automatisk også lavere utslipp, men det er altså økonomi og ikke miljø som styrer valget, sier Svela. Til syvende og sist så er det nok økonomi og kundens behov som er styrende når den endelige beslutningen fattes om hva slags bil man kjøper, kommenterer Kleve Svela.

I undersøkelsen har respondentene blitt bedt om å rangere sine transportvalg i det daglige på en skala fra en til seks hvor seks er svært miljøvennlig og en er svært lite miljøvennlig. 54 % mener deres transportvalg er miljøvennlig i dag.