I dag faller avgjørelsen

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag behandler i dag nytt anbud for hurtigbåtdriften i fylket.

Fylkesrådmannen foreslår å opprettholde dagens fart- og rutetilbud - Høyre ønsker raskere hurtigbåter som kan gjære strekningen Brekstad - Trondheim på 50 minutter. På bildet: MS Mørejarls avgang fra Brekstad i går formiddag. 

Samferdsel

Nåværende kontrakter for drift av lokal- og hurtigbåtrutene i Sør-Trøndelag går ut 31. desember 2013.

Raskere båter - flere avganger

- Nå må vi levere på lovnader om raskere hurtigbåter og flere avganger, mener Høyres Torhild Aarbergsbotten fra Ørland om anbudsrunden som nå skal sette si gang.

- Et bedre hurtigbåttilbud med raskere og mer driftsstabile båter, er det viktigste tiltaket som fylkeskommunen kan bidra med for å legge til rette for at Ørland skal bli et vertskap for kampflybasen. Jeg håper derfor at det nå utøves politisk vilje til å styrke hurtigbåtilbudet, slik at Ørland og Fosen knyttes tettere opp mot Trondheim. På den måten vil Fosenregionen bli en enda mer naturlig del av bo- og arbeidsmarkedsregionen med Trondheim i sentrum, mener Aarbergsbotten.

I Fylkesrådmannens innstilling til vedtak står blant annet å lese at

«… Krav til fartøyenes hastighet i Trondheimsfjorden legges på et nivå tilsvarende dagens. Dette for å ivareta overordnede miljømål og for å unngå potensielle kostnadsdrivere. Videre at krav til responstid for reservefartøy i Øyrekken og for Bygdebåtruten i Osen settes lik 16 timer. Dette for at kravet ikke skal virke uforholdsmessig kostnadsdrivende…»

Blir det vedtak i henhold til innstilling, vil med andre ord hastighetene på hurtigbåtene opprettholdt som i dag.

SAKSFRAMLEGGET: Her kan du lese hele saksdokumentet

Torhild Aarbergsbotten håper de får flertall for sitt forslag.

- Jeg mener at vi må være villige til å prioritere et godt og funksjonelt hurtigbåttilbud, med raskere båter og flere avganger. Målet må være å få flere over på båt istedenfor at de skal kjøre bil. Skal det bo folk utenfor de store byene, så er det en kostnad vi må ta både miljø- og pengemessig. Dette er god distriktspolitikk, og det kan også bli god miljøpolitikk sett i et større perspektiv, mener Aarbergsbotten.

Torhild Aarbergsbotten sier hun er svært glad for at det nå settes strengere og tydeligere krav for reservemateriell, og at det med et anbudsregime vil bli mye enklere for oppdragsgiverne å kontrollere at avtaler blir overholdt.

- Derfor håper jeg at jeg får Fylkesutvalget med på at vi skal ha båter som gir reisetid mellom Brekstad og Trondheim på 50 minutter, og at vi får et tilbud som gir oss følelsen av at Brekstad ligger bare et lite steinkast unna Midtbyen. Vi må ta steget og legge inn noen flere ruter allerede fra oppstart i 2014, og vi må knytte øyregionen nærmere oss ved at båtene starter og slutter på Fillan morgen og kveld. På den måten vil vi også få styrket passasjergrunnlaget til flyruta Ørland - Oslo. Anbudet må også utformes slik at vi kan kjøpe flere ruter og eventuelt få større pendlerbåter om det skulle bli behov for det i løpet av anbudsperioden.

I Torhild Aarbergsbottens endringsforlag står blant annet:

«… Krav til fartøyenes hastighet i Trondheimsfjorden legges til 35 knop for pendlerbåt og 32 knopp for gjennomgående båter. Det tas høyde for reservekraft på motorene.

- Rute starter fra Fillan 05.35, og rute fra Trondheim kl 21.00 slutter på Fillan mandag til fredag, og til Fillan på søndag 20.30 fra Trondheim, gjøres om fra opsjon til fast rute.

- Rute 18.45 fra Trondheim med retur 20.20 fra Brekstad gjøres om fra opsjon til endelig…»

Videre:

«… Krav til responstid for reservefartøy i Øyrekken og for Bygdebåtruten i Osen settes lik 8 timer…»