Millionstøtte til nostalgisk veiprosjekt

Det ble i dag klart at Ørland Kultursenter sitt prosjekt for å gjenåpne de gamle herregårdsveiene i Austråttområdet, støttes med over 2, 4 millioner kroner av Miljødirektoratet.

14 studenter og lærere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås satte i august sitt fokus på området Austrått, Opphaug og Ottersbo. Studentene hadde fokus på å undersøke nærmere de gamle ferdselsårene.   Foto: Terje Dybvik

Jublet for millionstøtte. Fra venstre: Bernt Jørgen Standen, Ingrid Bjørklund, Jarle O. Krangsås, Daniel Johansen og Gunn Kristin Ørsleie.   Foto: Hanne Tøfte

Samferdsel

Dette ble feiret med kake ved kultursenteret.

Ørland kommune har tidligere støttet dette prosjektet med tre millioner kroner i budsjettet for 2015. Dette sammen med bevilgningen på 2,442.000 kroner fra Miljødirektoratet, gjør at prosjektet nå har nærmere 5,5 millioner kroner til rådighet.

Austrått - Rusaset først

Dette betyr at ørlendingene snart vil kunne bruke veifar som har vært gjengrodd i flere hundre år som nye gang- og sykkelveier fra Brekstad til Rusaset og fra Rusaset til Austrått.

- De første veiene som skal åpnes og tilrettelegges går mellom Austrått og Rusaset, fra Rusaset til den gamle kommunale revefarmen ved Karlsenget langs Rusasetfjellet og en utvidet trasé langs Stamselva og Balsneselva fra Rusasetvatnet og helt til vassdragets utløp i Trondheimsfjorden, forklarer Daniel Johansen.

Større tilrettelagt friområde

Målet er også at dette nye systemet av veier i neste runde skal kobles til Ottersbo og Røstadhaugan og med det etablere et helt nytt system av gang-, sykkel og opplevelsesveier gjennom Austråttlandskapet.

- Dette vil kunne skape et enda større tilrettelagt friområde mellom de tettstedene i støyfri sone som vil oppleve mest boligbygging de neste årene, sier Johansen.

Skal pleies

I tillegg til å gjenåpne de historiske veiene, skal landskapet langs de nye og gamle traseene pleies parkmessig, Gamle steingjerder skal istandsettes, vegetasjon skal ryddes og pleies og hele systemet utstyres med skilt og digital formidling ved alle viktige historie- eller naturforekomster.

- Ørlendingene vil nå kunne vandre gjennom en del av herregårdslandskapet rundt Austrått som ikke har vært farbart for folk på flere hundre år og vil med de nye veiene få enkel tilgang til Rusasetvatnet som nå gjenskapes som innsjø, legger Daniel Johansen til.

Samferdsel