Stenger veien i perioder

Denne uka kan fylkesvei 755 mellom Vanvikan og Leksvik bli stengt i perioder på opp til 30 minutter.
Samferdsel

Det er fylkeskommunen som melder dette.

Stedet er nærmere bestemt Drakestranda, ved Himmelriket naturreservat.

Sommeren 2019 ble veien totalstengt en periode etter at fylket ble gjort oppmerksom på grottene under veibanen. Etter åpningen ble veien snevret inn til et kjørefelt og det er den fremdles over to strekninger mellom Vanvikan og Leksvik.

Grunnundersøkelser

Årsaken til stengningen nå er at det skal foretas grunnboringer.

Veidirektør i Trøndelag, Eva Solvi, opplyser at grunnundersøkelsene skal gjøres for å kunne planlegge videre hvordan problemene med veien her skal løses.

– Vi foretar undersøkelser både i sjøen og under veibanen, men også i fjellveggen innenfor veien. Dersom vi skal sprenge inn veien må vi vite hva slags fjell vi har med å gjøre, opplyser han.Grotter

Arbeidet ble startet denne uka og vil vare noen dager.

Allerede i 2018 ble fylket varslet om grottene under fylkesveien.

Veidirektøren har tidligere sagt at dette arbeidet kommer til å ta tid og at det ikke blir utlyst anbud på arbeidet i år.