Må periodevis stenge brua i inntil en time av gangen

Osen kommuneopplyser om at at det skal utføres reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på Straumholbrua på fylkesvei 715 i Osen.

Straumholbrua i Osen.  Foto: Terje Dybvik

Samferdsel

Det er planlagt reparasjons- og vedlikeholdsarbeid brua i tidsrommet 10. februar - 24. februar.

Det meste av arbeidet som skal utføres er under brua, hvilket ikke skal påvirke trafikken. Likevel opplyses det om at det i perioder være nødvendig å stenge brua i inntil en time av gangen.

«Øvrig arbeid tilpasses trafikken uten vesentlige forsinkelser. Utrykningskjøretøy kan passere. Planlagte stenginger varsles på forhånd via Vegtrfafikksentralen», opplyser Osen kommune.

LES OGSÅ:
* «Alle bruene blir fulgt opp med inspeksjoner» - Fosna-Folket
* – Jeg frykter ikke for holdbarheten på bruene vi lager i dag - Fosna ...
* 19 bruer i Fosen har alvorlige skader - Fosna-Folket