Megatransport gjennom sentrum

Den siste tida har det pågått transport av deler til tre nye vindturbiner som Vimle AS setter opp på Valsneset i Bjugn.
Samferdsel

Delene har vært fraktet på veinettet mellom Monstad i Åfjord og til bestemmelsesstedet. Dette har naturlig nok til tider påvirket trafikkbildet.