40 år siden Kongen åpnet dette Fosen-sambandet

14. juni 1979 åpnet Kong Olav V offisielt fergesambandet Flakk – Rørvik.

Den offisielle åpningen av Flakk – Rørvik ble foretatt av Kong Olav V 14. juni 1979. FosenNamsos Sjø har bidratt med bildet. 

Samferdsel

Fram til høsten 1978 gikk fergeforbindelsen mellom Skansen og Vanvikan.