Vil fylle 70 000 kubikkmeter i sjøen

Statens vegvesen ved Olaf Rovik søker om å få anlegge ei fylling på 70 000 kubikkmeter i sjøen i Roan.

Olaf Rovik har formulert en søknad om å fylle i sjøen i Roan. Steinmassen stammer fra tunneler i Roan. Her fra Gartnesodden i Åfjord.   Foto: Snorre Berg

Samferdsel

Statens vegvesen Region midt søker om tillatelse til utfylling i sjøen. Fyllinga skal brukes som industriområde for Roan kommune.