- Manglende belysning utgjør en fare for ungene

Leder for FAU ved Stadsbygd skole, Elisabeth Fætten Schei melder om manglende belysning på gangfeltet i området rundt krysset Rørvikveien/Teglverksveien/Kjerkveien i Stadsbygd. Dette utgjør en fare for de myke trafikantene, ifølge FAU-lederen.

Elisabeth Fætten Schei  Foto: Sigrun Overland

Samferdsel

I et brev til Indre Fosen kommune 30. oktober, skriver Fætten Schei om utfordringer knyttet til byggingen av Stadsbygd omsorgssenter.

- På veien inn til flerbrukshallen og samfunnshuset er det en del foreldre som kjører inn og ut ved skoledagens start og slutt. I området er det også ansatte ved skolen som parkerer. Ungene som kommer på sykkel ned bakken fra Itab industrier blir ikke sett, fordi det ikke er belysning der, sier Fætten Schei.

Venter på svar

 Hun forteller at Itab har satt opp bom på sin avkjørsel og dermed fjernet et risikomoment, noe hun mener er kjempebra. Fætten Schei forteller at en del av ungene som ferdes på gangfeltet ikke har refleks på seg, da de føler seg trygge fordi de går i gangfeltet og ikke er ute i trafikken.

- Her bør nok foreldre kanskje oppfordre til mer bruk av refleksvest uansett hvor ungene ferdes, sier hun.

Fætten Schei venter nå på svar fra kommunen om hvordan de vil håndtere utfordringene med belysningen. Hun mener å vite at også flere har henvendt seg til kommunen angående lysene.

- Har gitt beskjed

Leder for kommunalteknikk i Indre Fosen kommune, Jan Helge Grydeland forteller at de er på saken, men at han ikke vet hvor lang tid det vil ta før lysene skrus på.

- Det er gitt beskjed til konsulentene som har ansvaret for byggeprosjektet om å gjøre noe med det. Jeg vet ikke årsaken til at det ikke er lys i området, sier han.