Denne flaskehalsen vil snart være historie

– Det pågående arbeidet med å utbedre og lage flere kilometer med nye veistrekker på fylkesvei 715 i Osen følger oppsatt tidsskjema.

Man planlegger å være gjennom fjellskjæringa på Nordmelansfossen i starten på oktober.  Foto: Drone/Statens vegvesen

Samferdsel

Det opplyser byggeleder Martin Engum i Statens vegvesen.