Stenger veien mellom Ørland og Bjugn i to timer

Torsdag kveld denne uka stenges fylkesvei 710 mellom Botngård og Brekstad.

Ved Klakksdalen.  Foto: Ørjan Edvardsen, Statens vegvesen

Om Fosenvegene
  • «Fosenpakken» ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2011, og har til hensikt å utbedre deler av veinettet på Fosen.
  • Som en del av prosjektet ble også bompengeselskapet «Fosenvegene AS - ei tim’ te’ by’n» etablert.
  • Det kreves inn bompenger ved Krinsvatn bomstasjon og ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset. Totalt 1,5 milliarder «2010-kroner» skal tas inn gjennom bompengeinnkreving innen 31. desember 2024.
  • 75 prosent av hele utbyggingen er bompengefinansiert.
Samferdsel

– Entreprenør Tore Løkke AS ønsker å stenge veien ved Klaksdalen i to timer på grunn av sprengning nærme veikant torsdag i tidsrommet 18.00 - 20.00, opplyser Jakob Kalvå i Statens vegvesen.

Han legger til at dette er for å slippe flere mindre sprengninger på dagtid, som vil være til sjenanse for trafikken.