Stenger fylkesveien helt i to timer

Statens vegvesen melder om at fylkesvei 715 i Steinsdalen i Osen blir stengt i to timer tirsdag kveld.

Fra anleggsområdet i Steinsdalen.  Foto: Terje Dybvik

Om Fosenvegene
  • «Fosenpakken» ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2011, og har til hensikt å utbedre deler av veinettet på Fosen.
  • Som en del av prosjektet ble også bompengeselskapet «Fosenvegene AS - ei tim’ te’ by’n» etablert.
  • Det kreves inn bompenger ved Krinsvatn bomstasjon og ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset. Totalt 1,5 milliarder «2010-kroner» skal tas inn gjennom bompengeinnkreving innen 31. desember 2024.
  • 75 prosent av hele utbyggingen er bompengefinansiert.
Samferdsel

Det er på strekningen Årgård – Osen at veien blir stengt fra klokka 20.00 på grunn av spregningsarbeider ved Fuglmoen.

I tillegg kan det bli noen kortere stenginger ved Nordmelandsfossen tidligere på dagen på rundt 15 minutter. Det som en følge av mindre sprenginger.

LES OGSÅ: Knut Sundet: – Vi er inne i sluttinnspurten - Fosna-Folket