Knut Sundet: – Vi er inne i sluttinnspurten

Daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene sier de stort sett er inne i sluttinnspurten med det store løftet på veisida i Fosen.
Om Fosenvegene
  • «Fosenpakken» ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2011, og har til hensikt å utbedre deler av veinettet på Fosen.
  • Som en del av prosjektet ble også bompengeselskapet «Fosenvegene AS - ei tim’ te’ by’n» etablert.
  • Det kreves inn bompenger ved Krinsvatn bomstasjon og ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset. Totalt 1,5 milliarder «2010-kroner» skal tas inn gjennom bompengeinnkreving innen 31. desember 2024.
  • 75 prosent av hele utbyggingen er bompengefinansiert.
Samferdsel

Bortsett fra ett prosjekt: Stadsbygd/Rissa-prosjektet.

– Der vil vi gjøre opp status i august, så til jul og en siste runde til påske neste år. Så får vi se om vi finner en gjennomførbar løsning innenfor de rammene vi har, sier Knut Sundet.

LES OGSÅ:
* Godt i gang med de første veiparsellene - Fosna-Folket

– Sluttføring i 2018 og 2019

– Men ellers er alt i god rute?

– Ja, det er sluttføring av alle prosjekter i løpet av enten i år eller kommende år i både Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan og Osen. Det som kan komme senere er delprosjekter som har kommet til i ettertid.

– Det er sluttføring av alle prosjekter i løpet av enten i år eller kommende år i både Ørland, Bjugn, Roan og Osen. Det som kan komme senere er delprosjekter som har kommet til i ettertid, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene. 

 

Osen

Fosna-Folket tok sist uke en runde på parsellene langs fylkesvei 715 i Osen. Nordmelansfossen, Fuglmoen og Krommen-Nylandet skal stå ferdig i løpet av i år. I tillegg skal fortauet i sentrum bli bygget i løpet av høsten i år.

Røstad Entreprenør AS fra Verdal har hovedentreprisen på arbeidene i Osen. Kostnadsberegningen ligger på rundt 90 millioner kroner eksklusiv moms. Arbeidet omfatter bygging av 7,5 kilometer ny vei og 500 meter med fortau. Oppdraget er delt opp i seks delparseller.

– Alt følger framdriftsplanen også i Osen, bekrefter Knut Sundet.