– For innbyggerne og næringslivet er bedre veier det aller viktigste nå

Høyre i Trøndelag gir seg ikke selv om Arbeiderpartiet og flertallet i fylkestinget sa nei da Høyre sammen med Frp og Venstre ville bruke 150 millioner ekstra til fylkesveiene.

Fast dekke på fylkesveien mellom Roan sentrum og Utro var ett av prosjektene Høyre sammen med Frp og Venstre mente burde prioriteres, da saken kom opp i fylkestinget.  Foto: Terje Dybvik

Samferdsel

Nå kan trønderne få hjelp av regjeringen, meldes det om i ei pressemelding fra Trøndelag Høyres fylkestingsgruppe.

LES OGSÅ: Ville få til fast dekke her – ble nedstemt -Fosna-Folket

Roan - Utro

Fast dekke på fylkesveien mellom Roan sentrum og Utro var ett av prosjektene Høyre sammen med Frp og Venstre mente burde prioriteres, da saken kom opp i fylkestinget.

De tre regjeringspartiene fikk nylig sammen med KrF støtte i Stortinget for at regjeringen skal utrede en belønningsordning, forteller Høyres medlemmer i fylkesutvalget, Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf.

– Ordningen går ut på at fylkeskommunene kan søke staten om medfinansiering basert på en forpliktende plan for reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Dette er en bærekraftig løsning. Den ivaretar fylkeskommunenes ansvar og selvstendighet til selv å prioritere, samtidig som staten bidrar med ekstramidler der behovene er størst, mener Pål Sæther Eiden og Henrik Kierulf.

– Vi må tørre å tenke nytt

De beskriver dette som en  gavepakke til fylkene, men at det forutsetter at man selv viser vilje til å satse på bedre veier som kan knytte det nye fylket sammen.

– Derfor er det så skuffende at Arbeiderpartiet er så negative. Men saken kommer opp igjen i juni. Vi har erfart før at Arbeiderpartiet snur og lar seg presse av oss i disse sakene. Det er viktig at vi utnytter det handlingsrommet som fylkeskommunen har i dag til å vedlikeholde veiene etter et betydelig mindreforbruk i fjor. For innbyggerne og næringslivet i Trøndelag er bedre veier det aller viktigste nå. Det tror vi mange har merket denne våren. Samtidig må vi tørre å tenke nytt. Vi har mye å lære av Nye Veier som fordi de bygger vei billigere kan fremskynde byggingen av E6 i Trøndelag, uttaler Eiden og Kierulf.