Jordskred- og flomfare over store deler av fylket

I vår, og senest denne uka, har det vært flere hendelser med jordskred som blokkerer veger i Trøndelag.

Torsdagens jordskred i Storlidalen i Oppdal.   Foto: Statens vegvesen

Samferdsel

– Vi har god beredskap, men styrer ikke naturkreftene, sier avdelingsdirektør Eva Solvi, i ei pressemelding.

Beredskap døgnet rundt

Denne uka har Statens vegvesen og entreprenører jobbet på spreng med å rydde bort skredmasser fra veger. Geologer har brukt helikoptre for å vurdere videre skredfare i høydedragene i Drivdalen og Storlidalen i Oppdal, og Vegvesenet har beredskap døgnet rundt for å takle naturhendelsene.

I tillegg jobber entreprenørene med å sørge for at dreneringen rundt vegnettet fungerer så godt som mulig.

– Hektiske døgn

– Det har vært hektiske døgn. Og det er fremdeles gult farenivå når det gjelder både flom og jordskred over store deler av fylket, sier avdelingsdirektør i vegavdeling Trøndelag i Statens vegvesen Region midt, Eva Solvi.

Jordskredene som har endt opp med å blokkere veger i Drivdalen og Storlidalen denne uka, starter flere hundre meter opp i fjellsidene. Det er voldsomme krefter i sving, og noe av skredmassene ender til slutt opp på vegen.

– Vi rydder vegene så raskt det lar seg gjøre, og vurderer i samarbeid med flere etater hvorvidt vi anser det for trygt å åpne vegene for trafikk igjen. Vi har god beredskap, men styrer ikke naturkreftene, sier Eva Solvi.

Rykker ut raskt

Statens vegvesen har året rundt geologer i døgnkontinuerlig beredskap. Det samme gjelder på byggherresiden. Det betyr at de rykker ut raskt hvis noe skjer, rydder raskt opp på og langs vegen og har fagfolk som kan vurdere hvorvidt det er fare for gjentakende skred, framheves i pressemeldingen.

Men med over 70 mil riksveg, og 600 mil fylkesveg i Trøndelag, som til dels går i dalsider og ved elver, blir det understreket at det er viktig at folk som ferdes også følger ekstra godt med på værvarsel, flomvarsel og jordskredvarsel.

Gult nivå

Norges vassdrags- og energidirektorat varsler om aktsomhetsnivå gult i store deler av Trøndelag nå. Gult nivå betyr følgende: «Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt».

Det er varsel på gult nivå på flom- og jordskredvarsel både i Oppdal, på Dovre, på Røros, i Rennebu og i Tydal. Og det er gult varsel på flomnivå i de samme kommunene, samt i store deler av Innherred, Namdalen og i kyststrøkene.