Rekordlavt antall unge trafikkofre i 2017

106 mennesker omkom i trafikken i 2017, mot 135 i 2016. Det er særlig stor nedgang i omkomne blant unge trafikanter.
Samferdsel

Med en nedgang på 29 omkomne fra året før, utmerker 2017 seg som året med lavest antall trafikkofre siden 1947.

LES OGSÅ:
* - Kampen mot trafikkdøden er en av samfunnets viktigste kamper ...
* Kraftig nedgang i antall trafikkulykker på Fosen -Fosna-Folket

– Vi er langt fra i mål

 Trygg Trafikk gleder seg over den utviklingen, men mener det fortsatt er en jobb å gjøre.

– At trafikkåret 2017 viser en kraftig nedgang i det totale antallet omkomne er positivt, men vi er langt fra i mål. Selv om bilene stadig blir sikrere og veiene bedre, møter vi nye utfordringer. Vi får flere trafikanter med høy ulykkesrisiko. Det vil bli flere myke trafikanter, flere eldre på veiene både som sjåfører og fotgjengere og flere trafikanter fra andre trafikkulturer, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, i ei pressemelding.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Terje Dybvik

 

Ingen gående eller syklende omkom i Trøndelag

Det ble i 2017 registrert 12 dødsulykker med 13 drepte på vegnettet i Trøndelag. Selv om tallene her varierer mer fra år til år, er det på sikt en tydelig trend at også disse tallene går nedover, melder Statens vegvesen.

Av de 12 dødsulykkene var det 6 møteulykker og 6 utforkjøringsulykker. Av de 13 omkomne var det 12 bilførere og 1 bilpassasjer. Dette er ganske spesielt. Med unntak av 2011 er dette eneste gang at det ikke har omkommet gående eller syklende i trafikken i Trøndelag.

Årsakene

For høy fart etter forholdene, kjøring i ruspåvirket tilstand, manglende bruk av bilbelte og uoppmerksomhet er de vanligste medvirkende årsakene til de alvorligste trafikkulykkene, framholder Trygg Trafikk.

Dersom vi skal nå målene som er nedfelt i nasjonalt planverk må vi bruke enda sterkere virkemidler, mener Trygg Trafikk.

Menn fra 45 år overrepresentert

Ved utgangen av året hadde 13 unge mellom 16 og 24 omkommet i trafikken. Det er nesten en halvering fra 2016 da 24 unge i samme alder mistet livet og 128 ble hardt skadet. Det er særlig ulykkestallene blant voksne i alderen 40+ som bekymrer Trygg Trafikk. Voksne menn fra 45 år og oppover er spesielt overrepresentert på statistikken.

– Voksne menn kjører ofte både langt og mye og dette preger nok statistikken. En del av dem har sannsynligvis også tatt med seg trafikkatferden fra 80-tallet inn i voksen alder. De kjører gjerne litt for fort og tar større sjanser i trafikken, uttaler Jan Johansen.