Nå skal det gjøres noe med den håpløse fylkesveien

Nylig lyste Statens vegvesen ut bygging av 7,5 kilometer ny fylkesvei 715 i Osen.

Illustrasjonsbilde fra fylkesvei 715 i Osen.  Foto: Terje Dybvik

Samferdsel

Det er deler av den beryktede veien mellom Osen sentrum i retning grensa mot Nord-Trøndelag som nå skal få sitt løft. Kostnadsoverslaget er på 200 milloner kroner pluss merverdiavgift.

– Starter opp i mars

20. desember i år  er satt som frist for entreprenører å levere tilbud. Dette er et av delprosjektene som går i regi av Fosenvegene AS, som Statens vegvesen bygger på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

LES OGSÅ:
* Fylkesveien kan bli nattestengt -Fosna-Folket
* «Utveg» til 200 millioner -Fosna-Folket

– Vi tar sikte på å inngå kontrakt med en entreprenør i løpet av februar og å starte opp anleggsarbeidet i mars 2018, sier byggeleder Martin Engum i Statens vegvesen til vegvesen.no som legger til at hovedmålsetninga i prosjektet er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

Kart: Statens vegvesen 

 

Ferdig høsten 2019

Prosjektet innebærer utbedring av fylkevei 715 gjennom Steinsdalen fra Osen sentrum i vest til Almlifossen i øst, en strekning på til sammen rundt 16,5 kilometer.

Kontrakten omfatter bygging og utbedring av seks veiparseller, bygging av fortau i Osen sentrum, totalt cirka 7,5 kilometer ny vei og 160 meter gang- og sykkelvei. Ny vei skal bygges med minimum veibredde sju meter og med fartsgrenser 70- og 80 kilometer i timen, opplyser Staten vegvesen.

– Alle parsellene skal åpnes for trafikk seinhøsten 2019. Etterarbeid og ferdigstillelse skal skje i løpet av våren 2020, sier Martin Engum.

Dette skal gjøres

Delprosjektet omfatter følgende parseller:
* Fortau 160 meter gjennom Osen sentrum.
* Nordmelansfossen, cirka 680 meter ny/utbedret vei.
* Fuglmoen, cirka 875 meter ny/utbedret vei.
* Krommen – Nylandet, cirka 1160 meter ny/utbedret vei.
* Urdskaret – Liastranda, cirka 1000 meter ny/utbedret vei.
* Hestmoen, cirka 1145 meter ny/utbedret vei.
* Skarvåfossen – Almlifossen, ca. 1950 meter ny vei.