Utfører livsviktig sikring ved veien

For tida pågår det sikring av fjell- og bergskjæringene langs fylkesvei 14 i Berfjorden sør for Roan sentrum.

  Foto: Terje Dybvik

Samferdsel

Hele strekningen blir ikke sikret, men det er plukket en del punkter som nå blir ivaretatt av DS Entreprenør AS.

Dominic Thoni leder arbeidet på plassen  Foto: Terje Dybvik

 

Isoleres i perioder

Selskapet jobber rundt om i hele landet med ras- og fjellsikring.

– Arbeidet har gått greit, sier Dominic Thoni som leder arbeidet på plassen.

Han har ti års erfaring fra denne typen arbeid i Østerrike og Norge.

– Dere må stenge veien i perioder, hvilket gjør at sørdelen av Roan blir isolert. Er folk tålmodige?

– Ja, folk flest er klar over når vi må stenge av og forholder seg til det, sier Dominic Thoni.

  Foto: Terje Dybvik

 

Bolter

Skjæringene sikres med tre til fem meter lange bolter som bores inn. På deler av strekningen blir det også montert nett.