– Eget regelverk for vannscooter er bare tull

Roan kommunestyre hadde under sitt siste møte vannscooterkjøring på programmet.

Illustrasjonsbilde fra Norgescup i vannjet på Brekstad i 2013.   Foto: Lornts Eirik Gifstad

Vannscooter
  • Vannscooter betegner en sjøgående farkost som føreren står eller sitter på. Scooterne har innenbordsmotor som driver et vannjet-aggregat som sørger for fremdrift og styring.
  • De fleste vannscootere er beregnet for en til tre personer. Det finnes vannscootere med motoreffekt opp til 315 HK, topphastighet på 110 km/t og med tankkapasitet på 95 liter. Først og fremst brukes vannscootere til rekreasjon og som fritidssyssel.
  • I en rekke land er det etablert forbudssoner eller andre restriksjoner for bruk av vannscooter (f.eks Sverige, Tyskland, Frankrike, Italia, Brasil). Dels er årsaken støy og fart, dels av hensyn til dyreliv, badegjester og sikkerhet for sjøfarende generelt. Båtførerbevis eller liknende føreropplæring er også obligatorisk i flere land (f.eks USA, Frankrike, Italia, Tyskland).
  • Vannscooterforskiften pagraf 4: Forbudssoner hvor det ikke er tillat å kjøre med vannscooter og lignende motordrevne fartøy Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø: a.i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land, b.i verneområder, og c.i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder. Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i vassdrag, herunder innsjøer: a.i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land, b.i verneområder, c.i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder, og d. i innsjøer mindre enn 2 km²
  • Kilde: Wikipedia og Lovdata
Samferdsel

Temaet var satt i forbindelse med en høringsrunde som Klima- og miljødepartementet har gående.

400 meter fra land

Det er forslag om å oppheve den såkalte vannscooterforskriften, som setter en rekke begrensinger på bruk av vannscooter i Norge. I den står blant annet å lese at det ikke er tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land.


Regjeringen vil slippe vannscooterne fri

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk. Det blir det bråk av.

 

– Jeg har ingen sterke følelser rundt vannscooter, men skal man 400 meter fra land i Roan ender man langt ut til havs. De generelle reglene i havner, ved badestrender og  verneområder gjelder for scooterne, selv om dagens forskrift fjernes, framholdt ordfører Einar Eian (H).

Morgan Tyler Brandsø (H) på kommunestyrets talerstol.  Foto: Terje Dybvik

 

– Bare tull

Partikollega Morgen Tyler Brandsø (H) var enig i at vannscooterne ikke representerte noe stort problem.

– Å opprettholde de begrensingene som er satt sett fra Roans synsvinkel, er bare tull, fortsatte Bandsø.

– Når jeg er hjemme sør i landet så kan kanskje vannscooterne være til større sjenanse enn her i Roan, sa Hanne Skjæggestad.


Vill vest ved Linesøya

Prosjekt- og anleggsledelsen for fastlandsforbindelsen til Linesøya er rystet over mangelen på sjøvett hos mange fritidsbåtførere.

 

Samtlige som tok ordet i saken var enige om at vannscooterne ikke representerte noe stort problem, og at man har mulighten for innføre kommunale forskrifter om begrensninger for enkelte områder om scootere skulle bli et problem. Enn så lenge ønsket ingen å foreslå begrensinger.

Roan kommuenstyre under den siste samlinga.  Foto: Terje Dybvik

 

Mer ensartet og brukervennlig

Hvis vannscooterforskriften fjernes, vil de generelle reglene som omfatter for andre fartøy i sjø og vassdrag gjelde.

Departementet ønsker å få et mer ensartet og brukervennlig regelverk. Det ønsket var det altså ingen av lokalpolitikerne i Roan som motsatte seg.