Utbedrer Bjugn-vei for over 100 millioner

27. mars går anbudsfristen ut for Fosenvegenes tre prosjekter langs fylkesvei 710 i Bjugn.
Om Fosenvegene
  • «Fosenpakken» ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2011, og har til hensikt å utbedre deler av veinettet på Fosen.
  • Som en del av prosjektet ble også bompengeselskapet «Fosenvegene AS - ei tim’ te’ by’n» etablert.
  • Det kreves inn bompenger ved Krinsvatn bomstasjon og ferjesambandene Flakk – Rørvik og Brekstad – Valset. Totalt 1,5 milliarder «2010-kroner» skal tas inn gjennom bompengeinnkreving innen 31. desember 2024.
  • 75 prosent av hele utbyggingen er bompengefinansiert.
Samferdsel

Det er de tre parsellene Ervika - Botngård, Storkruktjørna og Rissa grense som står for tur.

Deler i nye traseer

I alt dreier det seg om 4,5 kilometer med vei som skal opp i standard. Deler av dette blir vei i nye traseer. I tillegg til dette kommer to kilometer med gang- og sykkelveg og en rundkjøring i Botngård.

Vegvesenets overslag tyder på at entreprisekostnadene vil komme på over 100 millioner kroner.

– Oppstart etter påske

– Hele delprosjektet skal stå ferdig til høsten 2018, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS til Fosna-Folket.

– Når og hvor starter arbeidet?

– Det vil starte opp etter påske. Nå vet vi ennå ikke hvilken entreprenør som får jobben, og hvordan han vil disponere sin maskinpark og så videre. Mest sannsynlig starter jobben ved Rissa grense og veistrekket langs Nordelva. Her skal veien delvis legges om, og steinmasser som er til gode etter arbeidet på fylkesvei 715 ved Nordsetervatnet skal benyttes, forklarer Sundet.

Knut Sundet. Arkivfoto.  Foto: Alexander Killingberg

 

– Lysregulering

Det legges opp til minst mulig veistenginger.

 – Arbeidene med 710 mener vi skal kunne gjøres med bruk av kortere veistenginger av ett felt og bruk av lysregulering. De gangene det blir behov for å stenge veien helt, så skal dette legges til tidspunkter med minimal trafikk, som på natta, sier Knut Sundet.

Det er Statens vegvesen som har utarbeidet reguleringsplanen, mens byggeplanen er det det islandske selskapet Efla som har stått bak.