- Vi er i rute med tanke på vegåpning til høsten

Det sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik i Statens vegvesen om den to kilometer lange nyvegen på fylkesvei 715 ved Nordsetervatnet i Rissa.

Den høyeste fjellskjæringa er nesten 30 meter høy. Her pågår arbeid med å klargjøre for sprengning.   Foto: Lars Erik Sira, Statens vegvesen

Samferdsel

Veiutbedringen i regi av Fosenvegene AS, tok til i oktober i fjor med Austad Maskinstasjon AS som utførende entreprenør.

– Mye sprengningsarbeid

– For å rette ut svingene må vi sprenge ned flere høye fjellskjæringer. Mesteparten av arbeidet hittil og i tida framover vil være sprengningsarbeid. Sprengsteinen bruker vi til å bygge opp fyllinger, som blir fundament for ny veg, sier byggeleder Henrik Skog Tømmervik til vegvesen.no.


 

Vegvesenet opplyser at i forbindelse med anleggsarbeidet, er det periodevis behov for å stenge vegen på grunn av sprengninger.

SMS

Stenginger over 15 minutter blir varslet på SMS. For å melde deg på denne gratistjenesten, må du sende en SMS med kodeord TM FV715ÅFJORD til 26112.

– Vi har stengt vegen flere ganger i høst og vinter. Entreprenøren er takknemlig for bilistenes tålmodighet og hensynsfulle atferd i anleggsområdet, sier Tømmervik.


Syltern tapte på målstreken

Det blir Inderøy-firmaet Austad Maskinstasjon AS som skal bygge ny fylkesvei 715 i Austdalen i Åfjord og Rissa.