Skal tidvis stenge denne fylkesveien

I forbindelse med utbedringene av skader på fylkesvei 715 på Sørjer i Osen, varsles det nå om at veien tidvis vil bli stengt fra og med uke 2.

  Foto: Terje Dybvik

Samferdsel

Erosjonsskade på veien har ført til at veien skal flyttes inn fem meter.

Tore Løkke

Illustrasjonsbilde, arkiv. 

 

Skaden har vært på stedet en god stund, og har resultert i at det kun  har vært plass for ett kjøretøy å passere i gangen.


Åfjord-entreprenør Tore Løkke AS vant anbudet på oppdraget med en pris på i overkant av 2,9 millioner kroner.

Nødetatene varsles

Det meldes nå om at veien vil bli stengt i enkelte ukedager mellom klokken 12 og 13.30 fra og med uke 2.


Starter utbedring av denne veiskaden over nyttår

Utbedringen av skader på fylkesvei 715 på Sørjer i Osen starter opp 2. januar.


«Entrepenøren varsler Vegtrafikksentralen senest klokken 14.00 dagen før stenging. Vegtrafikksentralen varsler videre til nødetatene», opplyses det om på Osen kommunes hjemmeside.