Utreder tunell under Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden

Kommunene Ørland, Agdenes og Orkdal enige om forprosjekt. Prislappen kan bli på i overkant av 1,5 milliarder kroner.
Samferdsel

I forbindelse med den nye sentralnettslinja mellom Namsos og Surnadal skal Trondheimsfjorden krysses. Dette har fått kommunene Ørland, Agdenes og Orkdal til å se på muligheten for å kombinere kryssingen med bygging av en tunell. 14. juni i år ble de tre kommunene enige om å se videre på de tekniske og økonomiske mulighetene for en løsning.

- Tanken er at tunellen skal gå ned i Breivika i Selva i Agdenes og krysse fjorden langs terskelen over til Ottersbo i Ørland. Et alternativ er å lage et kryss på bunnen, slik at tunellen også kan komme opp på Brettingen i Rissa, sier Agdenes-ordfører Oddvar Indergård (Felleslista for Bygdeutvikling).

600 meters dybde

Ifølge ham må tunellen trolig ned på 500- til 600 meters dybde på det dypeste. Ifølge Wikipedia vil Ryfylketunellen bli Norges dypeste tunell når den står ferdig i 2019 med 291 meter under havet.

- Det er teknisk mulig å bygge tunellen.

- Er det mulig å bygge tunellen uten å overstige kravene til stigningsgrad?

- Vi må vurdere om vi kan gå ned på Selva, eller om tunellen må gå ned lenger inn, svarer Indergård.

Han poengterer at et forprosjekt vil gi svar på slike spørsmål.

Var aktuelt i 2007

Det var i 2007 at prosjektet forrige gang var på trappene. Den gang sto daværende Ørland-ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) og Agdenes-ordfører Oddvar Indergård i front for prosjektet. NTNU var også inn i bildet. Ifølge Indergård ble kostnadsrammen den gang estimert til 1,5 milliarder kroner.

- Det var bare et rundt anslag basert på kostnadsrammene til andre tunellprosjekter, sier Indergård.

Kontakt med Statnett

Agdenes-ordføreren påpeker at det er Statnetts bygging av kraftlinja som aktualiserer prosjektet.

- De planlegger å legge sentralnettlinja i sjøkabel der fjorden er dyp. Det blir uhorvelig dyrt. Det blir langt billigere for Statnett å legge sentralnettlinja i kabel i en biltunell.

- Har dere vært i kontakt med Statnett?

- Statnett er forespurt. Dette er på et uformelt plan. Et forprosjekt vil jobbe videre med sånt, svarer Indergård.

Statnett er allerede i gang med byggingen av første del av sentralnettlinja fra Overhalla til Storheia i Åfjord. Videreføringen av linja over Trondheimsfjorden fra Hysnes er først tenkt gjennomført på 2020-tallet.

Bompenger

Agdenes-ordfører Indergård tror tunellprosjektet blir realisert. Han ser på dette prosjektet som langt mer realistisk enn Fosenbrua over Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik.

- Siden behovet for ferjesambandet Brekstad - Valset forsvinner, vil vi få ferjeavløsningsmidler. I tillegg kan Statnett bidra til byggingen av tunellen siden de uansett må legge kabel under fjorden, og å legge den i en tunell blir billigere for Statnett. Sett i lys av dette, vil vi komme ned på en overkommelig bompengepris.

- For bompenger blir det?

- Ja, det må til på alle nye veiprosjekt i Norge, svarer Indergård.

Agdenes kommunestyre skal behandle saken 14. september.

I kommunestyret torsdag

Torsdag kommer saken om forprosjektet opp i kommunestyret i Ørland, og rådmannens innstilling er at man bevilger 40.000 kroner til forprosjektet. En forutsetning er at de to andre kommunene i prosjektet bidrar med samme beløp.

- Det er flere grunner til at vi ønsker å se på dette prosjektet igjen. Det ene er at Statnett uansett skal legge sentralnettlinja i kabel under fjorden. Prislappen på det er satt til om lag én milliard kroner. Da er det naturlig å se på om det går an å utnytte noen synergieffekter. Videre ser vi jo på muligheten for å videreføre E39 som en kysthovedvei nordover Fosen. Dette prosjektet gagner Fosen-kommunene og Orkdalsregionen, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold.

Vindkraftutbyggingen

Kraftlinja på 420 kilowatt bygges ut som følge av den store vinkraftutbyggingen på Fosen. Kryssingen av Trondheimsfjorden med sjøkabel er siste ledd i utbyggingen av sentrallinja som vil knytte Fosen sammen med Nordmøre.

- Men i henhold til Statnetts planer skal jo sjøkabelen legges der fjorden er dypere?

- Ja, men vi ønsker å undersøke om Statnett er interessert i å se på dette prosjektet, sier Myrvold.

- Billigere enn Trondheimsfjordbrua

Næringslivet og politikere i Rissa og Leksvik har de siste årene jobbet med bruprosjektet over Trondheimsfjorden. Der er planen å krysse fjorden over Flakk - Rørvik. Ørland-ordfører Myrvold mener Fosen må se på alternative måter å krysse fjorden på.

- Å krysse både Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden med tunell har en kostnadsramme på én tredjedel av prislappen på Trondheimsfjordbrua. Dermed er det helt klart mer realistisk å få til dette tunellprosjektet, mener Myrvold.

- Du frykter ikke at dette prosjektet bidrar til å splitte Fosen?

- Jeg ser ingen grunn til at dette prosjektet skal splitte noe som helst. Vi ser på ulike alternativer for å krysse fjorden. Det er mer sannsynlig å realisere et prosjekt som er vesentlig billigere. Så er det andre kommuner som Orkdal og Agdenes som drar stor nytte av dette prosjektet. Det er veldig mange gode grunner til å se på det.

- Men tunellen skal komme i land på Brettingen i Rissa. Hvorfor er ikke Rissa med på prosjektet?

- Vi har ikke snakket med Rissa ennå. Vi har ikke kommet så langt, svarer Ørland-ordfører Myrvold og viser til at Rissa har hatt fullt fokus på «Fosenbrua» over Flakk - Rørvik.

Mener det er realistisk

Ørland-ordfører Myrvold er forsiktig med å spå når brua kan bli realisert.

- Vi må jo ha med politikere på regionalt plan og så videre. Det vil vel ikke bli noe før 2025, men det vil ikke ta lengre tid å realisere en tunell enn det vil ta å bygge bru over fjorden.

- Mener du dette prosjektet er realistisk?

- Ja, klart det er realisme i det, svarer Myrvold kontakt og viser nok en gang til at tunell er billigere enn bru.