Fortsatt håp om anbud for Storfosnatunnelen

Kirsti Leirtrø (Ap) fikk flertall i komité for kollektivtrafikk og regional utvikling for å holde liv i prosjektet med fastlandsforbindelsen.

Fylkespolitiker Kirst Leirtrø (t.h.) mener Storfosnatunnelen AS serverer fylket en gavepakke ved at selskapet vil ta alle kostnader med en anbudsrunde, selv om resultatet kan bli at fastlandsforbindelsen blir for dyr til å realiseres. På bildet er Leirtrø sammen med Odd Moldestad (f.v.) og Hallgeir Grøntvedt, som også er med i prosjektgruppa som har jobbet for å få tunnelprosjektet på banen igjen.   Foto: Skjalg Ledang

Samferdsel

- En gavepakke, sier Leirtrø om at selskapet Storfosnatunnelen AS er villig til å ta kostnaden dersom de får lov til å utlyse anbud på byggingen av fastlandsforbindelsen mellom Garten og øyene Storfosna og Kråkvåg.

Forutsetter finansiering

Da komité for kollektivtrafikk og regional utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune før helga behandlet søknaden fra Storfosnatunnelen AS var fylkesrådmannens innstilling at man ikke skulle etterkomme søknaden. I møtet la imidlertid Leirtrø fram en alternativ innstilling med følgende ordlyd: «Vi ber om at det frem til Fylkestingets behandling blir foretatt en juridisk vurdering av risikoen ved at en ekstern aktør gis muligheten til å lyse ut tunnelen på anbud med et tak på 380 mill. og under forutsetning av finansiering.»

Ved votering fikk forslaget fra Leirtrø støtte fra Ap, Sp og Pensjonistpartiet, og fikk seks stemmer. Høyre, SV og MDG stemte for fem stemmer for fylkesrådmannens innstilling, som dermed falt.

Ikke flertall i annen komité

Også komité for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune behandlet samme sak før helga. Innstillingen fra fylkesrådmannen var den samme her, og også i denne komitéen ble det fremmet alternativt forslag med samme tekst som det Leirtrø la fram. I denne komitéen var det Arnfinn Brechan (Ap) som la fram det alternative forslaget, som ved votering kun fikk støtte fra Sp´s Liv Darell i tillegg til forslagsstilleren. Dermed ble fylkesrådmannens innstilling stående i denne komitéen.

LES OGSÅ: - Vi jobber intenst for positivt tunnelvedtak

Anbud gir eksakt kostnad

Nå blir det opp til Fylkestinget å ta endelig stilling til søknaden fra Storfosnatunnelen AS. Kirsti Leirtrø sier til Fosna-Folket at det fortsatt er flere usikkerhetsfaktorer knyttet til bygging av tunnelen, men hun poengterer at det slik hun ser det kun er gjennom en anbudsrunde det vil være mulig å få en eksakt kostnad for prosjektet.

Selskapet tar alle kostnader

Storfosnatunnelen AS, som er et selskap under stiftelse, har sagt seg villig til å dekke alle kostnader med en anbudsrunde, noe som er beregnet til å kunne bli opp mot tre-fire millioner kroner. Håpet er at man gjennom de nye reglene for ferjeavløsningsmidler, som betyr at slike utbetales i 40 år for et prosjekt som dette, skal finne det økonomisk gjennomførbart å knytte de to øysamfunnene til fastlandet.

OM SAKEN: Søknaden om tunnel er levert