Fosning inn på tinget etter brakvalg: - Utrolig artig

Toppkandidat Maja Kristine Jåma (NSR) er valgt inn på Sametinget. Partiet i Fosens valgdistrikt gjør det sterkeste valget av alle partiene i hele landet.

Fra venstre: Ole-Henrik B. Lifjell, Maja Kristine Jåma og Lisa Marit Pentha-Stavsøien er de tre toppkandidatene til NSR i sørsamisk valgkrets. De ligger alle an til å få plass på Sametinget de kommende fire årene.  Foto: privat

Pluss

- Det er utrolig artig at vi gjør det så bra. Vi har vært en tydelig stemme i kretsen og har drevet en aktiv valgkamp der vi har vært synlige. Nå skal vi gjøre vår jobb. Det er litt av en tillit velgerne har vist oss. Det skal vi ta vare på. Jeg gleder meg til å gjøre jobben, sier Maja Kristine Jåma til Fosna-Folket.