Har forsøkt å rekruttere leger i to år: - Noen har krevd garantilønn på 200 000 kroner i måneden

Indre Fosen kommune har prøvd å få besatt en av de elleve fastlegehjemlene i kommunen i to år uten å lykkes. Ytterligere to fastleger mangler og det er vanskelig å få tak i vikarer.

Enhetsleder for helse- og familietjenesten i Indre Fosen kommune, André Sagmo, orienterer i formannskapet før sommeren.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- I vår kommune har vi 11 legehjemler. Tre av disse er i Leksvik og åtte ved legekontoret i Rissa. En av hjemlene i Leksvik er ubesatt. Vi har manglet en lege der i rundt to år. I Rissa har vi for tiden tre ledige hjemler. Én av legene er i permisjon til august neste år for å bli ferdig med spesialistutdannelsen. To hjemler i Rissa står ledige uten fast lege, sier André Sagmo.