Kjøper stein til næringsareal, havn og vei: - Kommunen er ganske gnien for tiden

Kommunestyret i Indre Fosen vedtok før helga å benytte seg av opsjonen for å bruke nesten 20 millioner kroner på å kjøpe steinmasser som tas ut under veiutbedring.

Indre Fosen skal utvikle og fylle ut deler av Fevåg havn til næringsareal, i tråd med dagens regulering for området.  Foto: Google

Pluss

Arbeidet med ny vei mellom Sund og Bradden er i full gang. Utbedringen av fylkesvei 717 er det siste store prosjektet i Fosenvei-utbyggingen.