Fylket vil satse på Brekstad-Bjugn som Fosens sentrum. Det er ikke Indre Fosen enig i

I utkastet Trøndelag fylkeskommune har sendt på høring for en ny regional plan for arealutvikling (RPA), vil fylket utvikle Fosen med et tydelig regionsenter i Ørland kommune som man satser på.

Bjugn sentrum på kveldstid i september.   Foto: Terje Dybvik

Pluss

Trøndelag fylkeskommune jobber med sin første overordnede plan for hvordan man skal legge opp utviklingen av hele Trøndelag gjennom disponering av ulike områder til ulike behov.