Sender tomtestrid til departementet: - Om Biltema kommer til oss, må de ligge i sentrum

Indre Fosen kommune vedtok torsdag å sende tvistesaken om et næringsareal mellom kommunen og Statsforvalteren til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse.

Om tomta nord for Badstuveien blir næringsareal eller fortsetter som landbruksformål skal avgjøres av departementet i Oslo. Her fra sommeren 2019.   Foto: Google

Pluss

Med 19 stemmer for og 17 stemmer mot vedtok kommunestyret i Indre Fosen å sende et forslag på å omgjøre dyrkamark nord for Badstuveien i Rissa sentrum til næringsareal.