Sender brannstasjon-forslag tilbake: - Vi har selvfølgelig en forståelse for at dette oppleves som en reduksjon

Kommunestyret i Indre Fosen kommune vedtok at de ikke vil legge ned Stadsbygd brannstasjon. De ber representantskapet i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) se på saken enda en gang.

Stadsbygd brannstasjon. Stadsbygd omsorgssenter i bakgrunnen.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Torsdag skulle kommunestyret i Indre Fosen kommune ta stilling til foreslåtte endringer i brannberedskapen i kommunen.