Staten på parti mot samene i vindkraftutbyggingen: Mener de fikk altfor mye kompensasjon på feil grunnlag

Tirsdag var den siste av de fem rettsdagene i høyesterettssaken om utbyggingen av Roan og Storheia vindkraftverk. Statens advokat slapp til og begynte med å si at de hadde fått lite tid til å presentere sitt syn.

Norges Høyesteretts lokaler i Oslo. Rettsaken om vindkraftutbyggingen på Fosen har foregått i et digitalt møterom.   Foto: Terje Pedersen / NTB

Pluss

- Tiden for staten er meget knapp, sa Anders Blakstvedt til Høyesterett en time før lunsj på den avsluttende dagen i Høyesterett.