Fosen Vinds advokat: - Reindriftens eget syn er også avgjørende. Vi ser nå etter at rettsakene startet at viljen til tilpasning er helt fraværende

Fredag var det Fosen vind sine advokater sin tur til å presentere sitt syn på gyldighet og erstatning for Storheia og Roan vindkraftverk i Høyesterett.

Advokat Johan Fredrik Remmen fører saken for Fosen vind i Høyesterett. Til retten første dag kom han samtidig med, men ikke i følge med Maja Kristine Jåma.  Foto: Kim Nygård / Adresseavisen

Pluss

Den tredje av de fem rettsdagene i Høyesterett, der Norges øverste domstol skal avgjøre om vindkraftutbyggingene av Storheia og Roan vindkraftverk ikke har gyldig konsesjon, og om erstatningen reindriftssamene på Fosen fikk fra lagmannsretten er riktig eller ikke, startet med avslutningen på Nord-Fosen Siidas innlegg.