GPS-målinger over mange år viser at reinen unngår vindkraftverkene: - Denne saken skiller seg markant fra likende saker

Nord-Fosen Siida, den nordre halvdelen av Fosen reinbeitedistrikt, presenterte GPS-bevis i Høyesterett som dokumentasjon på at Roan vindpark gjør at reinen deres ikke beiter i det tidligere seinvinterbeiteområdet.

Terje Haugen, Elise Holtan Pavall Årbogen og Sissel Stormo Holtan fra Nord-Fosen reinbeitedistrikt på vei inn i Høyesteretts hus i Oslo før saken startet onsdag.  Foto: Kim Nygård / Adresseavaisen

Pluss

- Denne saken skiller seg markant fra likende saker angående samiske beiteområder. Det som skiller sakene er størrelsen på områdene. Storheia vindkraftverk og Roan vindkraftverk, som denne saken gjelder, er Norges to største vindkraftverk. Det har aldri vært tvil om den negative påvirkningen på reindrifta i saken. Spørsmålet er etter mitt syn om man var rett under eller rett over grensen for hva som er tillatt, sa Nord-Fosen Siidas advokat, Knut Helge Hurum, til Høyesterett.