Ligger an til budsjettsprekk på over 17 millioner

Administrasjonens prognose etter første tertial er at de kommunale tjenestene i Indre Fosen kommune vil ha brukt 22,5 millioner kroner mer enn budsjettert når året er omme.

Rådhuset i Indre Fosen i Rissa.  Foto: Sigrun Overland

Pluss

Administrasjon i Indre Fosen kommune har ferdigstilt sin analyse av hvordan økonomien ligger an i Indre Fosen kommune etter årets fire første måneder.