Søker nye rektorer til to skoler: - Vi ønsker å være tidlig ute i rekrutteringsprosessen

Åfjord kommune har lyst ut stilling som rektor ved både Brandsfjord skole og Sør-Roan skole.

Brandsfjord skole nord i Åfjord kommune.  Foto: Terje Dybvik

Pluss

- Vi har behov for nye rektorer ved de to skolene i norddelen av kommunen. Det er et poeng å få lyst ut begge stillingene samtidig så vi får se på det felles søkergrunnlaget, sier sektorsjef for oppvekst i Åfjord kommune, Reidun Momyr.