Kjøper svensk bedrift med omsetning på 190 millioner

Grøntvedt-gruppen kjøper det svenske sildespesialisten Klädesholmen seafood for et tresifret millionbeløp.

Klädesholmen seafood sin fabrikk på Rönnäng i Tjörn utenfor Göteborg.   Foto: Joachim Bråse

Pluss

Klädesholmen utenfor Tjôrn nord for Sveriges nest største by, Göteborg, sørøst i landet har vært et fiskested med sildetradisjoner tilbake til 1500-tallet. Fire selvstendige bedrifter slo seg sammen til en Klädeshomen seafood i 2002.