Har opprettet tilsynssak

Statsforvalteren i Trøndelag sier det er opprettet tilsynssak etter en pårørendeklage på Stadsbygd omsorgssenter.

Stadsbygd omsorgssenter.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- 19. mai ble det opprettet en tilsynssak. Man har rett til å be om det når saken ikke blir løst i minnelighet. Vi har bedt om informasjon fra kommunen, deriblant pasientjournal og et svar fra kommunen. Kommunen har fått svarfrist til 23. juni. Vi har så langt ikke mottatt noe svar, sier Hilde Bøgseth.