Lei runde på runde med kommunale nedleggingsplaner: Har startet arbeid med privatskole

Etter runde på runde med forslag om nedleggelse av Fevåg/Hasselvika skole i Indre Fosen, har en foreldregruppe startet arbeid med mulig privatskole. Det kan bli langt dyrere for kommunen.

Stort engasjement rundt privatskole-prosjektet utenfor Fevåg/Hasselvika skole i helga.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Det som kan stanse arbeidet med privatskole er om kommunestyret i sitt siste møte før sommeren fatter et vedtak som sikrer skolen vår i et langsiktig perspektiv med et forsvarlig ressursnivå. Vi kan ikke ha runde etter runde etter runde med usikkerhet om skolen vår vil forsvinne år etter år, sier Jørgen Sannan.