Seks boliger solgt for minst tre millioner

48 boligeiendommer på Fosen fikk nye eiere i april. Seks av dem ble solgt for minst tre millioner kroner.
Pluss

Det offentlige eiendomsregisteret viser at 48 boligeiendommer på Fosen fikk nye eiere i april.