Vil bygge 14 leiligheter her. Fylket krever at gangbru er på plass før noen får flytte inn

Trøndelag fylkeskommune krever at fortau og gangbru er på plass før noen får lov til å flytte inn i et påtenkt leilighetsbygg med 14 leiligheter i Leksvik sentrum.

På dette området på Krotoppen i Leksvik sentrum er arbeidet med å regulere for 14 leiligheter i gang. Fylkesvei 755 til høyre i bildet.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

Når man forlater Leksvik sentrum i Indre Fosen kommune på vei østover krysser fylkesvei 755 Innerelva på Krobrua.