Vil etablere rundt 15 nye hyttetomter: - Fritidsformål er sjelden en så viktig samfunnsinteresse at jordvernet bør vike

Grunneieren i Småvikern i Inner-Råkvågen i har startet reguleringsarbeid for rundt 15 nye hyttetomter i det eksisterende hyttefeltet. Deler av området er dyrkamark.

Deler av Småvikan hyttefelt slik det fremstår i dag.  Foto: Ola Bjerkevoll

Pluss

Småvikern ligger rundt 3 kilometer nordøst for Råkvåg sentrum i Indre Fosen kommune.