Vil ha fortau, fartshumper og 40-sone. Det har ikke fylket godkjent.

Indre Fosen kommune ønsker å regulere ferdig for 800 meter klart for fortau langs Haltveien 1,2 kilometer fra Stadsbygd skole. Trøndelag fylkeskommune skriver at de må godkjenne en ombygging av fylkesveien før kommunen kan gå videre med prosessen.

Sørenden av Haltveien i Stadsbygd sentrum mangler gangvei eller fortau.  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

I dag stopper gang- og sykkelveien midt på Haltveien, rundt 1,2 kilometer fra Stadsbygd skole.