Avlyser møte etter at brudd på fristen for å levere regnskap

Regnskapet for 2020 i Indre Fosen kommune er ikke klart for behandling i kommunestyret til den 11. mai som planlagt. Fristen var 22. februar. Nå avlyses hele kommunestyremøtet.

Fra en befaring i formannskapsmøtet i Hasselvika 4. mai. Fra venstre: Økonomisjef Ørjan Dahl, ordfører Bjørnar Buhaug (Sp), varaordfører Knut Ola Vang (Ap) og Steinar Saghaug (H).  Foto: Jakob Ellingsen

Pluss

- Det er ikke politiske saker på sakskartet for det planlagte kommunestyremøtet 11. mai. Derfor avlyser vi det, sa varaordfører Knut Ola Vang (Ap) til resten av formannskapet i Indre Fosen kommune.