Frykter konsekvensene av skolekutt: - Noen timer vil én lærer ha 28 elever fra 1. til 7. trinn

For å nå budsjettene politikerne ha vedtatt, varsler oppvekstsjefen omfattende kutt. FAU ved Fevåg/Hasselvika skole er svært bekymret for konsekvensene i tidsrommene bare én lærer er på skolen.

Fevåg/Hasselvika skole.  Foto: Arkivbilde

Pluss

Før helga la oppvekstsjef Erik Jakobsen i Indre Fosen kommune frem sine kutt i drifte i oppvekstsektoren for å holde budsjettrammene som politikerne vedtok i årets kommunebudsjett. Det innebærer kutt av totalt 15 stillinger i oppvekstsektoren, fikk politikerne i oppvekstutvalget i kommunen presentert.